För dig som utbildat dig till undersköterska

Utbildning till undersköterska ger dig en goda chanser till arbete inom den offentliga sektorn såväl som privat verksamhet. Undersköterskor gör en skillnad i vårdtagares såväl som anhörigas liv. Människors hälsa samt psykiska välbefinnande är i fokus när du arbetar inom vården. Du kan arbeta på äldreboende, inom hemsjukvård eller på sjukhus. Du ser till att vårdtagare känner sig trygga samt hjälper dem så att deras liv fungerar optimalt.

Specialisering

Oavsett arbetsplats så utgår du från individuella behov och arbetar för att personen ska kunna fungera så självständigt som möjligt. Du kan välja att specialisera dig inom olika områden som akutsjukvård, psykiska ohälsa eller barns hälsa. Om du vill ta större ansvar så passar en ledarskapsutbildning eller teamutbildning. Använd namnskylt eller vårdbrosch för att visa vem du är. Skyltar och broscher finns med olika symboler, vilket är ett sätt att visa inte enbart ditt namn utan lite av din personlighet. Klicka här för att läsa mer.

Underhåll dina kunskaper

Det är viktigt att underhålla dina kunskaper genom att gå på kurser. Även om du gick en utbildning för några år sedan så är det viktigt att fylla på dina kunskaper samt fräscha upp minnet. Slutligen förändras vårdyrket ständigt, nya tekniker och metoder kan ha introducerats sedan du utbildade dig.